042 Uitbreiding Atheneum Boom, 2005

Dit ontwerp voorziet in de uitbreiding van de school met centrale functies als keuken, refter en mediatheek, en de toevoeging op de site van een CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding). Beide functies worden gerealiseerd in een langgerekt volume dat de figuur van de school aan de zuidzijde afmaakt, en de speelplaats oplaadt met nieuw programma. De huidige fietsenberging wordt herlokaliseerd op het dakvlak van het nieuwe volume, zodat de speelplaats hiervan gevrijwaard wordt. De heldere plaatsing van toegangen organiseert de verschillende gebruikersstromen.

Locatie: Boom
Oppervlakte: 1.040 m²
Opdrachtgever: Gemeenschapsonderwijs
Stabiliteit: UTIL
Technieken: Studiebureau Boydens
Akoestiek en bouwfysica: Daidalos Peutz
Technische ondersteuning: Bureau Bouwtechniek

overzicht