054 Masterplan 'Stad aan de Maas' Maaseik, 2007

Maaseik is gelegen in het krachtige Maaslandschap, gevormd door de immense schoonheid van een ongestuwde Maas in zijn natuurlijke loop, uitgestrekte open agrarische vlaktes, begroeide beekstructuren, patronen van oude Maasmeanders en grootschalige plassen van voormalige grindwinning. Het uitblijven van grootschalige 19de eeuwse stadsuitbreidingen heeft ervoor gezorgd dat de stadskern en de omliggende dorpen en gehuchten zoals Aldeneik en Heppeneert herkenbaar aanwezig zijn gebleven, met open landschappen die rijken tot aan de verdichte kernen en ontwikkelingen rondom lijnelementen als beken en steenwegen.

Het woonuitbreidingsproject ‘Stad aan de Maas’ tracht met een doordachte, zelfs visionaire aanpak gestoeld op het opnieuw erkennen en versterken van de beeldbepalende landschappelijke structuren, Maaseik te laten uitgroeien tot een waar stadslandschap – niet stad, niet landschap maar de mengvorm als kwaliteit.

Maaseik heeft een traditie als maakbare stad. De kwaliteiten van het stadscentrum vandaag zijn uitgezet in de 13de eeuw door mensenhanden in relatie tot het landschap. Ons ontwerp wil aanknopen bij deze traditie en deze naar de toekomst doorzetten.

Locatie: Maaseik
Opdrachtgever: Stad Maaseik
Landschap: Bas Smet Landschapsarchitect
Projectregie: Omgeving

overzicht