055 Open Oproep Zeebrugge, 2007

Zeebrugge bestaat niet. Zeebrugge is historisch aangelegd als dependance van Brugge ter compensatie van het verlies van de middeleeuwse stadshaven. De afstand tussen de zeehaven en zijn stadscentrum is zo groot dat van wisselwerking geen sprake is: Zeebrugge is louter infrastructuur, terwijl de stadskern van Brugge letterlijk versteende in zijn historische gedaante. Zeebrugge is een wereldhaven zonder stad. De oude vissershaven leidt onder dit manifest gebrek aan stedelijkheid.

Wil Zeebrugge een toekomst hebben, moet de loutere infrastructuur van de zeehaven aangevuld worden met metropolitane functies op schaal van de wereldhaven. De haven als metropool kan als unieke kwaliteit aan de Belgische kust uitgespeeld worden, met de bewondering en verwondering voor het menselijk vernuft in dit grootschalige infrastructuurelement, zoals het kunstmatig waterlandschap van de dokken, immense containerschepen met de hoogte van flatgebouwen, rijdende containerkranen en kantelbruggen. Laat Zeebrugge zijn eigen schoonheid ontdekken, als origine koesteren en gebruiken om een typische stedelijkheid te creëren! De plek van de huidige Jacques Brelsteiger is het historische centrum van de haven: het biedt een cruciale kans om een dergelijke toekomst aan te zetten.

Locatie: Zeebrugge
Status: wedstrijd
Opdrachtgever: Vlaamse Gemeenschap, dienst Kust
Ontwerp: TV 360-BBS

overzicht