060 Dorpskernvernieuwing Ingelmunster, 2007

Ingelmunster is een dorp in schisma. Twee helften dorp uit elkaar gelegd aan weerszijden van de Mandelvallei. Elke helft een eigen reden van bestaan – een eigen parochie zelfs - maar ook een permanent gemis in het ontbreken van de wederhelft. Elk deel is blijvend onaf, in de letterlijke rafelranden naar de vallei toe. Ingelmunster is een dorp in twijfel – ieder zijn eigen weg of toch naar elkaar toegroeien?

Het unieke van Ingelmunster schuilt in de oorzaak van haar schisma: de prachtig natuurlijke Mandelvallei, met het dubbelspel van een meanderende Mandelbeek en de krachtige belijning van het Kanaal Roeselare-Leie. Twee keer water, twee keer verschil. Beide waterlopen diep ingebed in het continue valleilandschap - langgerekt natuurlijk lichaam dat regionaal de ruggengraat vormt van de rasterstad die dit stukje West-Vlaanderen kenmerkt - een pragmatisch aaneengestikt lappendeken, waar richting en duidelijkheid soms ver te zoeken zijn. Waar sta ik als individu in het groter geheel van die rasterstad? Waar begint Ingelmunster, en waar eindigt het? Bevind ik mij aan de rand van het dorp of er middenin?

Wat te doen als een centrum ontbreekt? Voeg één toe!

Het ontwerp zet in op een uniform platform dat in de ene dorpshelft aanzet, de vallei overspant en landt in de andere dorpshelft. Als een accolade rijgt het zo de dorpsdelen aan elkaar, over de vallei heen. In een éénvormige typologie wordt de publieke ruimte van dit nieuwe aanwijsbare centrum uitgewerkt over de deelprojecten heen, met niet alleen pleinen en straten, maar evenzeer een nieuw trein- en busstation en een nieuwe brug over kanaal en mandel. Zo gaat het project in tegen de traditionele versnippering van publieke infrastructuur volgens de aparte agentschappen, maar beschouwt ze net als schakels om de totaalvisie te ondersteunen.

Locatie: Dorpscentrum Ingelmunster
Opdrachtgevers/Partners: Gemeente Ingelmunster, Infrabel, De Lijn, Agentschap Waterwegen en Zeekanaal, Agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse Milieu Maatschappij

Masterplan en ontwerp dorpskernvernieuwing: 360architecten & Bureau Bas Smets

Technische Ondersteuning Publieke Ruimte: ARA

Ontwerp station: 360architecten

Stabiliteit station en luifelconstructies: Ney & Partners

Ontwerp Centrumbrug: Ney & Partners

Landschapsbeheersplan: Erik Dewaele & Bureau Bas Smets

overzicht