064 Kantienberg Gent, 2008

Dit project, een set aan stedelijke stempels op de Kantienberg-flank, tussen Heuvelpoort en Sint Pietersplein, tussen Overpoort en Muinkschelde, heeft de ambitie de grote programmatorische druk - het realiseren van een groot (maximaal) aantal studentenkamers - te kanaliseren in een plan met duidelijke stedenbouwkundige ambitie.

Met een ongemeen eenduidige ingreep – de repetitie van 3 schijnbaar identieke stadsgebouwen op de helling – wordt op schaal van een stadsdeel een ‘fond’ uitgezet, een ijkpunt waartegen zowel de gebouwde context als de stedeling zich een plaats kunnen aanmeten.

De stadsgebouwen zijn telkens opgevat rondom een centrale binnenplaats, die naargelang de invulling van de plint de betekenis meekrijgt als inkomplein bij het studentenrestaurant aan de Muinkschelde, als binnenhof en fietsenstalling in het centrale stadsblok, of als rustige binnentuin voor de appartementen aan de Overpoort.

Locatie: Kantienberg Gent
Opdrachtgever: UGent
In samenwerking met Office - Kersten Geers David Van Severen
Landschap: Bas Smets
Stabiliteit: ARCADIS SWK
Akoestiek en bouwfysica: Daidalos Peutz

overzicht