084 Administratief Centrum Bierbeek, 2010

Het nieuw administratief centrum groepeert de gemeentelijke diensten, OCMW diensten en een wijkkantoor van de politie.

Aanleunend bij het Cultureel Centrum De Borre, klimt het nieuwe volume het hellend terrein op, en legt zich tussen de wat ongedefinëerde bouwmassa van het CC en het uitgestrekte omliggende landschap.

De meest publieksgerichte diensten worden gegroepeerd in vooruitgeschoven bouwvleugel, aansluitend op het dorpscentrum.

Hogerop bevinden zich de collectieve functies - raadzaal, publieke vergaderruimtes, cafetaria - met zicht over dorp en landschap, en aansluitend op de foyer-zone van CC De Borre.

De backoffice- kantoren liggen verzameld rondom een binnentuin op de hoogste verdieping, en kijken uit over het ruime landschap.

Een publieke stoa verbindt de nieuwbouw met het CC De Borre, en laat een synergie tussen beide programma's toe.

Het politiewijkkantoor is direct toegankelijk vanuit de zijde Wijnenberg – en kan zodoende zowel autonoom als in het geheel van het administratief centrum functioneren.

In de verschijningsvorm zoekt het gebouw een heldere lijn uit te zetten ten opzicht van het glooiende landschap, en de juiste toon uit te zetten van een landelijk publiek gebouw.

Locatie: Speelpleinstraat, Bierbeek

Opdrachtgever: Gemeente Bierbeek

Oppervlakte: 3100 m²

Stabiliteit: UTIL

Technieken: Ingenieursbureau Stockman nv

Duurzaamheid/bouwfysica/akoestiek: Daidalos-Peutz

overzicht