097 Masterplan Centrum Ganspoel, 2012

Centrum Ganspoel vzw organiseert de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met een visuele of visueel-meervoudige beperking. Op de campus te Huldenberg heeft Centrum Ganspoel een eigen infrastructuur opgebouwd met verschillende woongebouwen, scholen voor buitengewoon onderwijs en bijhorende administratieve, medische en logistieke ondersteuning. Met de verschillende bouwcampagnes in het verleden werd deze gebouwengroep vrij omvangrijk en raakten verschillende functies verspreid over de campus.

Op basis van een grondige analyse van het terrein, gebouwenbestand en technische installaties werd in het Masterplan voor Centrum Ganspoel een nieuwe gewenste ruimtelijke structuur uitgewerkt, gebaseerd op volgende architecturale en landschappelijk-infrastructurele elementen:

  • Het realiseren van een centrale dienstenzone
  • Het creëren van een rustige woonomgeving rakend aan de dienstenzone
  • Het opsplitsen van intern en extern verkeer op de site, het creëren van een groene randparking en het centraliseren van het logistieke verkeer langs Ganspoel.
  • Het introduceren van een nieuwe, interne bewonersroute; de bewonersroute als centrale ontmoetingsruimte voor de woonclusters of als centrale inkomplaza.
  • Het versterken van de bestaande groenstructuren en het optimaliseren van de oriëntatiemogelijkheden op de site

Naast de evidente vraag naar een heldere organisatie en optimale toegankelijkheid van de campus willen we met het Masterplan de krijtlijnen vastleggen voor een aangename woon- en werkomgeving, en de landschappelijke kwaliteiten van de site opnieuw erkennen en versterken.

Ligging: Ganspoel, Huldenberg

Opdrachtgever: Centrum Ganspoel VZW

Advies technieken: Studiebureau Boydens

Advies Duurzaamheid, akoestiek en bouwfysica: Daidalos-Peutz

Advies Landschap: Bas Smets

overzicht