103 Cadix Antwerpen, 2012

Het collectief woonproject Cadix D2 is een exploratie naar het ‘nieuwe stedelijk wonen’, waarbij het collectieve een kwalitatieve aanvulling wil zijn op de steeds compacter wordende individuele wooneenheid. Op die wijze wil het een antwoord bieden op het streven naar budgetvriendelijke, stedelijke woningen – een urgente uitdaging in een globaal duurzaamheidsmodel.

Voor Cadix D2 beslisten we het smalle binnengebied, dat door de omliggende bouwmassa uit het RUP slechts moeizaam bezond wordt, als collectieve ruimte in te zetten. Een transparant, opengaand serredak overdekt de ruimte, en maakt de plek in alle seizoenen tot uitloopruimte van het wonen. Communiefeest of verjaardagsfeest? – niet meer uitwijken naar IKEA maar gewoon thuis. De verticale circulatie sluit rechtstreeks aan op deze ruimte: veilige speelplek voor kinderen. Collectieve infrastructuur als fietsenstalling wordt op kwalitatieve, haast informele wijze in deze plek geïntegreerd.

Een mix van wooneenheden wordt rationeel gestapeld in de bouwmassa rondom. Ook hier de problematiek van windgevoeligheid: open inpandige terrassen worden wintertuinen op de hogere verdiepingen, naar gelang de klimaatsconditie te openen of te sluiten. De sculpturale volumetrie levert een maximum aan oriëntaties voor de individuele wooneenheden.

De in de opgave gevraagde rijwoningen – doelpubliek: jonge gezinnen met kinderen - worden per 3 geclusterd rondom een gemeenschappelijk vista-terras. Leefkeukens schakelen aan op deze gedeelde ruimte. Op de verdieping: private terrassen aan de zithoek. Ook op deze schaal wil het collectieve geen alternatief zijn voor het evidente private wonen, maar een positieve, ongedwongen aanvulling.

De structuur is eenvoudig rationeel. Structuurlijnen uit de parking zetten door in de draaglijnen van de woningscheidende wanden. De architectuur verwijst in opbouw, gevelritme en robuuste materiaalkeuze uitdrukkelijk naar de pakhuistypologie. Bijzonder voor het project, maar uiterst vertrouwd op deze plek aan het Kempisch Dok.

Ligging: Cadixwijk Antwerpen, lot cadix D2

Status: wedstrijd – 2de plaats

Opdrachtgever: Immogra, AG Vespa

Ontwerp: 360Architecten i.s.m. MVV Architecten

Duurzaamheid & Akoestiek: Daidalos-Peutz bvba

overzicht