105 Schipperskaai Oude Dokken Gent, 2014

Het terrain vage van de Schipperskaai daagt, meer dan welke plek ook, uit tot nadenken over de stad van morgen, en strategiën om een hedendaagse, duurzame, actieve en bovenal interactieve levenswijze te accommoderen en te genereren. Een groeiende stad, die kansen biedt voor haar bewoners en rijkdom zoekt in diversiteit. Een open stadswijk, die niet als een enclave op zich staat, maar verweven is met het geheel van de grootstad, en als bestemming zinvol wil zijn voor elke Gentenaar en bezoeker.

Hiertoe zetten we zowel in het stadsontwerp, de architectuur als het landschaps- en infrastructuurontwerp, een krachtig kader uit, de bakens waarbinnen ruimte wordt geboden voor diversiteit, evolutie, persoonlijke beleving en toe-eigening van bewoners en wijkgebruikers.

Een open wijk betekent ook de ambitie om genererend te willen zijn naar toekomstige verdere uitbouw van de wijk, met straks het stadspark rondom de betoncentrale, en de nieuwe ontwikkelingen voorbij Koopvaardijlaan en richting Dampoort. Ons project wil hierin aanzetten geven en kansen bieden.

Locatie: Gent - Schipperskaai Oude Dokken

Status: wedstrijd, 2de plaats

Ontwerpleiding en masterplan: 360architecten, i.s.m. Bureau Bas Smets, Buur, Sergison Bates, Atelier Kempe Thill, Hub, Bow Wow, Nu architecten

Oppervlakte: 6 hectare

overzicht