121 Oude Dokken Handelsdok West Gent, 2016

Met de ligging onmiddellijk aansluitend op de stad, is deze plek van strategisch belang voor het welslagen van het ontwikkelingsproject Oude Dokken. Vele garanties voor een betekenisvolle realisatie in het ruime stedenbouwkundige kader worden verankerd door de krijtlijnen van Masterplan en RUP: de gespiegelde cadans van bouwzones en buurtparkjes dwars op het dok, de toren op de kop van de site als landmark en ijkpunt bij de nieuwe te bouwen voetgangers- en fietsersbrug, de visie op de kade en behoud van het maritiem-industrieel karakter.

Blijkt dat het grondspoor van de plek stamt van een plan uit 1844 van de hand van stadsarchitect Louis Roelandt – wie anders! – toen hij hier het ‘Koninklijk Stapelhuis voor de Weder-uitvoer’ ontwierp. In de industriële hoogdagen van de Belle Epoque voor de havenstad Gent een programma van een gelijk belang als pakweg Gerechtsgebouw of Opera.

Kunnen we de stedelijke ambitie van Roelandt voor deze plek opnieuw oprakelen? Als nieuw bouwen op de fundamenten van zijn stedenbouwkundig opzet, en zo het nieuwe ensemble een zinvolle rol laten opnemen in het stedelijke verhaal van deze plek? Een toekomst, anders en nieuw, maar niettemin verbonden met de roeping van de plek?

De typologie en schaal van het fiere, stedelijke stapelhuis is het uitgangspunt van ons ontwerp geworden.

Het blijkt een fantastische stedenbouwkundige bouwsteen die kan bemiddelen tussen de kleine schaal van de grondgebonden woning, de tussenschaal van het gestapeld wonen en de grote schaal van de toren uit de opgave.

De bouwsteen van het stadsgebouw, dat zich hier op natuurlijke wijze laat plaatsen op de kade en tegenover de gevelrij van het laatste ilôt van de de stad.Eén gestalte, die weliswaar een verschillende verschijningsvorm aanneemt naar stad, kade of steeg - de gevel als het behangpapier van de stad. Een robuuste stedenbouwkundige module – tussen ilôt en gebouw in – die zich laat opnemen in een eenvoudige nevenschikking langs de kade.

Het is een type dat als een hedendaags palazzo het kader kan vormen voor een exploratie naar een positieve collectiviteit in het stedelijk wonen, over de verschillende woontypologieën heen.

Ontwerp: 360architecten i.s.m. Bulk architecten

Locatie: Gent - Handelsdok West Oude Dokken

Status: gerealiseerd

Opdrachtgever: Adelaar Properties

Oppervlakte: 20.000 m² (fase 1+2)

Landschap: Land

overzicht