122 Cohousing Stadsschool Hertogensite Leuven, 2016

Binnen het masterplan Hertogensite wordt een voormalige stadsschool - in 1875 opgetrokken naar ontwerp van Edouard Philippe Lavergne op de plek van de oude kruidtuin - omgebouwd en uitgebreid tot een binnenstedelijk co-housingproject met 28 wooneenheden. De hoofdstructuur van de school wordt daarbij behouden: het T-vormig grondplan van een langsvleugel aan straatzijde een dwarse klassenvleugel met middengang.

Centraal in de straatvleugel krijgen de gedeelde ruimtes van het ‘common house’ hun plek: een zithoek, speelruimte, bibliotheek met werkplek, leefkeuken en gedeelde wasplaats. De hoekpaviljoenen worden bestemd voor studentenhuisvesting en compacte woonunits.

In de voormalige klassenvleugel wordt de middengang met bogen ingezet als ontsluitings- en ontmoetingsplek. De schakeling van woningen rondom deze centrale ruggengraat levert een rijk scala aan types, van kleinere zorgwoning tot duplex voor gezinswonen. Elk van de woningen genieten van een eigen private buitenruimte. Twee gedeelde gastenkamers vinden er ook hun plaats.

De voormalige speelkoer met 4 mooie lindebomen, wordt als deeltuin ingezet.

Het project is een voorbeeld van duurzaam ruimtegebruik in de centrumstad, waarbij door slim delen de bebouwde ruimte compact gehouden wordt ten voordele van open groenruimte. De diversiteit in woontypes heeft geleid tot een uiterst diverse en inclusieve woongemeenschap.

De wooneenheden en het geheel halen een BEN-standaard. Een BEO-veld met individuele warmtepompen levert de warmte voor de verwarming op lage temperatuur. Sanitair warm water via zonneboilers. De hoge daken werden voorzien van zonnepanelen. De ventilatie is voorzien met warmteterugwinning. Alle nutsleidingen werden gebundeld onder de centrale gang, die op die manier ook als technische ruggengraat verbindend werkt. Hemelwater wordt gerecupereerd en maximaal herbruikt in het ‘common house’ en de individuele sanitaire installaties. Overtol aan hemelwater infiltreert in de gedeelde tuinzone.

Inzake mobiliteit beschikt de woongroep over enkele deelwagens die in de gemeenschappelijke parkeerinfrastructuur van de gehele ontwikkeling worden gestald. Een ruime fietsenstalling – ook voor bakfietsen – is geïntegreerd in het Common House en is zo het vlotst bereikbare vervoersmiddel.

Locatie: Hertogensite Leuven

Opdrachtgever: Botanico/Cohousing Projects

Status: gerealiseerd

Oppervlakte: 5000m²

overzicht