122 Cohousing Stadsschool Hertogensite Leuven, 2016

Binnen de herontwikkeling van de oude ziekenhuissite Sint-Pieters/Sint Rafaël volgens het masterplan Hertogensite Leuven (opgemaakt door 360architecten en De Gregorio&Partners), heeft de laat 19de eeuwse Stadsschool nr 3 de prominente taak als eerste ingreep de wedergeboorte van een stadswijk aan te kondigen.

In een stedelijk landschap, gedomineerd door zorg in gebouw en geschiedenis, werd in 1875 een stedelijke meisjesschool opgetrokken naar ontwerp van Edouard Philippe Lavergne op de plek van de oude kruidtuin. Tegenover de nieuwe Botanische Tuin verscheen een gebouw met T-vormig grondplan, aan de straatzijde geflankeerd door een directrice- en conciërgewoning. Tussen beide hoekpaviljoenen werd een overdekte speelplaats voorzien met loodrecht hierop de dwarse klassenvleugel waarin 12 klassen zijn gegroepeerd langs een centrale middengang.

Na de verhuis van de lagere school eind 1950 heeft het gebouw een scala aan andere functies geherbergd, de meest atypische een concertzaal. Nu dient de school een woonprogramma op te nemen. Bovendien een bijzonder woonprogramma, dat zich wonderwel in het bestaande integreert: cohousing.

Cohousing is een nieuwe woonvorm, waarbij de traditionele private woonunit wordt uitgebreid met een gemeenschappelijke component. In de gemeenschap worden voorzieningen ondergebracht (keuken, leefruimte, wasplaats,tuin, etc) die het sociale leven ondersteunen waardoor het cohousingprincipe teruggrijpt - weliswaar op kleinere schaal- naar een woongemeenschap zoals het compacte dorp.

De collectieve functies worden ondergebracht in het volume van de overdekte speelplaats. De individuele woongelegenheden worden gespreid over de hoekpaviljoenen en klassenvleugel die uitgebreid wordt met 2 bouwlagen. Een deel van de oude speelplaats wordt ingericht als een gezamenlijke tuin, het resterende deel wordt opgenomen in het openbare domein zoals bepaald in het masterplan Hertogensite.

Locatie: Hertogensite Leuven

Opdrachtgever: Botanico/Cohousing Projects

Oppervlakte: 5000m²

overzicht