126 De Hoorn Leuven Fase II, 2015

De ontwikkeling van De Hoorn fase I was een huzarenstuk door de complexiteit van het bestaande gebouw, de programmatorische ambitie met kruisbestuiving tussen verschillende bedrijven, horeca en evenementen, de verschillende gesubsidieerde deelprojecten en dito verplichtingen, het budget en de rechtstreeks betrokkenheid van verschillende eigenaars en gebruikers.

Waarom fase II anders aanpakken? De verdubbeling van de kantoor- en incubatoroppervlakte is evident, maar de gewenste koppeling met co-workingruimte, break-out rooms en een heuse membership maakt de finale uitbreiding iets bijzonderder. Als daar dan een residentiële (hoogbouw) kroon bovenop wordt geplaatst ligt de programmatische, organisatorische en architecturale ambitie van de opdrachtgever hoog.

De geëvolueerde ruimtelijke context en de scherpe visie op de creatieve economie en flexibele werkmodellen hebben het ontwerp van fase II gestuurd tot een totaalproject waarbij het onderscheid tussen beide uitvoeringsfasen uiteindelijk vooral een historisch-administratief gegeven zal worden.

Locatie: Vaartkom Leuven
Status: gerealiseerd
Oppervlakte: 5.500 m²
Opdrachtgever: nv De Hoorn
Stabiliteit: Ney & Partners
Technieken, EPB, Duurzaamheid: Ingenium
Akoestiek: Blasco
Veiligheidscoördinatie: Bureau Bouwtechniek

overzicht