137 Stadsgassite Deinze , 2017

Wonen tussen Stad en Landschap

De stad Deinze heeft de laatste jaren een ijzersterke reputatie en kunde opgebouwd in kwalitatieve stadsplanning, waarbij grondige studies hebben geleid tot zeer doordachte strategische keuzes. Deze beleidskeuzes beginnen nu zichtbaar vruchten af te werpen, met de realisties van het Dienstencentrum, de publieke ruimte rondom de Leie en in de nabije toekomst het Cultureel Centrum. Wezenlijk in de globale visie in Deinze, is dat kernversterking wordt gekoppeld aan een duidelijke wil om de link van de stad met het Leielandschap – zowel water als de groenstructuren – verder uit te bouwen. Waar eertijds de Leie en haar landschap vaak een achterkant waren van de centrumbebouwing, worden ze nu kwaliteits- en beeldbepalende elementen in een echt stadslandschap.

Ook voor de ontwikkeling Stadsgassite werden voorafgaand zeer uitgebreide studies gevoerd, die de nieuwe ontwikkeling kaderen in het ruime plan Deinze 2020. Met ons team willen we verder bouwen op deze inzichten. We willen een aantal ambities en dromen aanreiken die de voorbereidende studies verrijken en verfijnen naar de concrete plek toe. Want in een snelle oogopslag lijkt het inrichtingsplan van de Stadsgassite, met 2 bouwzones en een wat typische bufferzone errond, eerder banaal. Maar wie graaft in de gevoerde studies, vindt een ruim gekaderde visie die ver dit schematische document overstijgt. We hebben deze visie willen blootleggen, en aanvullen met onze verbeelding. Zo trachten we de brug te leggen tussen de ruime stadslandschappelijke visie, en een concreet, haalbaar projectconcept dat tot in het fijnste detail wil doordrongen zijn van dit ruime kader. Want dat is onze duidelijke ambitie, in deze nota maar vooral doorheen het ganse proces tot en met realisatie: met de Stadsgassite een uiterst kwalitative, exemplarische bouwsteen aan het typische Deinzens stadslandschap toevoegen, verweven en door en door gelinkt met de onmiddellijke context, betekenisvol geïntegreerd in de stedelijke én landschappelijke structuur. Wonen tussen Stad en Landschap!

Locatie: Deinze

Status: wedstrijd

Opdrachtgever: Matexi

Ontwerp: 360architecten i.s.m. Denck!-studio

overzicht