142 Beachvolleyhal Leuven, 2018

Het programma voor de nieuwe topsportinfrastructuur op de sportcampus van de KU Leuven, bestaat uit een combinatie van een indoor beach-volleybal hal, een fitness- en powerzaal, en een sport-medisch behandelcentrum.

Het typische beeld van het sportcomplex - een richtingloos amalgaam van tegen elkaar geschoven dozen met hoofdzakelijk blinde vlakken – wilden we absoluut vermijden: we bedachten het gebouw als één groot dak, waaronder de verschillende functies schuilgaan. Centraal onder het dak – waar het dak het hoogst reikt – de gesloten doos van de topsport beachhal. Errond alle actievere functies die genieten van een interactie met de buitenruimte rondom het gebouw: onthaal en wachtruimte, fitnessruimte, powerzaal, foyer en circulatie, en op de verdieping het sport-medisch centrum en de ontspanningsruimte voor de topsporters.

De beperkte maat van het terrein laat niet toe het hele programma gelijkvloers te voorzien. In de noodzakelijke stapeling schuift de grote beach-hal naar de eerste verdieping. Onder de hal zelf krijgen alle ondersteunende functies met een lagere plafondhoogte een plek: kleedruimtes, sanitair, technische ruimte… De ruimtes rond de hal krijgen een bijzondere ruimtelijkheid onder de dakhoed. De helling van het dak wordt mede bepaald door het programma, en verschilt aan alle zijden. In combinatie met het geknikte grondplan dat het gebouw passend maakt op de site, ontstaat een bijzondere, unieke vorm die zich in elke oriëntatie licht anders presenteert. Waar nodig wordt deze dakvorm geperforeerd met dakkapellen of raamopeningen, zodat een levendig totaalbeeld ontstaat.

Het gelijkvloers krijgt een volledig beglaasde gevel: het maakt het gebouw alzijdig en zorgt voor een levendig en transparant beeld op de sportactiviteiten.

De structuur van het gebouw is beeldbepalend: de kern met de beachhal werd opgetrokken in een in het zicht blijvende prefab-beton constructie. De overspanning van de hal en de omliggende dakvorm werd gerealiseerd in gelammeleerde houten balken en kolommen, die eveneens in het zicht blijven. Het spel tussen de rechttoe-rechtaan prefab betonstructuur van de hal en de warme houten structuur die de complexe dakvorm draagt, is bepalend voor de interne ruimtewerking en materialiteit. Buitenom verschijnt het volume als een monochroom in natuurkleurig aluminium, dat de veelvlakkige vorm onderstreept en het groen van de natuurlijke omgeving subtiel reflecteert.

Vandaag staat het nieuwe gebouw vanaf de Leuvense ringweg wat achterliggend ten opzichte van een grote supermarkt met parking. Een toekomstplan voorziet in het verdwijnen van deze supermarkt en de realistatie van een publiek park. Met een bewuste alzijdigheid, een beheerst sculpturale vormgeving en de positie van de hoofdentree spelen we nu reeds in op die toekomstige conditie.

Locatie: Leuven

Status: gerealiseerd

Opdrachtgever: KU Leuven

Stabiliteit: Studie 10

Technieken en EPB: Boydens

Veiligheidscoördinatie: Vekmo

overzicht