145 Woning D Deerlijk, 2020

Een bestaande woning met bijhorende duiventil en naastliggend magazijn worden uitgewerkt tot een hedendaagse woning met een 2deondergeschikte woongelegenheid.
De 3 bestaande delen blijven behouden en worden onderling verbonden door middel van een betonnen dakplaat.

In de bestaande woning worden een groot deel van de woonfuncties van de eengezinswoning voorzien en deze worden uitgebreid met een inkomzone en leefkeuken onder de betonnen dakplaat en een leefruimte/avondliving in de bestaande duiventil. De duiventil wordt hiertoe opengewerkt en voorzien van een nieuw houten spantendak, zichtbaar langs de binnenzijde.

De betonnen dakplaat loopt door in het voormalige magazijn. Onder deze dakplaat wordt voor een deel een 2de woongelegenheid gecreëerd. Een ander deel onder de dakplaat wordt uitgewerkt als een patio, een buitenruimte die zowel vanuit de leefkeuken van de woning als vanuit het 2deverblijf zichtbaar en bruikbaar is. In de dakplaat worden 2 grote openingen voorzien, waaronder groen voorzien wordt.

Aan de verschillende zijden van de woning worden groenstroken of terrassen voorzien, er wordt een groene patio voorzien tussen de 2 programmaondeerdelen, en op het onbebouwde deel links van de woning blijft de bestaande boomgaard behouden en verder uitgewerkt als volledig groene zone. Er wordt tevens een zwemvijver voorzien. De betonnen dakplaat wordt volledig uitgewerkt als semi-intensief groendak.

Grote glaspartijen met zicht op de verschillende groenzones zorgen ervoor dat de natuur binnengetrokken wordt in de woning.

Als gevelbekleding wordt er gekozen voor een oranjerode baksteen in combinatie met donkerbrons schrijnwerk; een plankenbekiste betonstructuur voor de platte daken en luifels; en accenten in lichtgrijs architectonisch beton, zoals lateien, dekstenen en dorpels. Als dakbedekking is een kleidakpan voorzien in dezelfde kleur als de parementsteen. De gevel- en dakbekleding zorgen voor een uniforme uitstraling van het geheel. De baksteenarchitectuur van de bestaande woning wordt overgenomen, maar gemoderniseerd.

Locatie: Deerlijk

Status: in uitvoering

Oppervlakte: 5.227m2

Stabiliteit: Lime bvba

EPB: Mijn Epb

overzicht