025 Voet- en fietsbrug Oostende, 2004

In de natuurlijke omgeving van het Maria Hendrikapark wordt een sober en evident ogend kunstwerk gerealiseerd dat een belangrijke schakel vormt in een bovenlokale wandel- en fietsroute van de Stad Oostende.

De brug wordt gereduceerd tot zijn essentie: loopvlak dat zich uitstrekt van oever tot oever. De structuur wordt in het loopvlak geïntegreerd, in de vorm van opgespannen kabels. Het loopvlak neemt de elegante vorm aan van de natuurlijke kettinglijn en overspant zo met een dikte van 28 cm een afstand van 72 m.

De brug won in 2006 de Staalbouw wedstrijd.

Eind 2013 kondigde de burgermeester van Oostende aan deze brug om te willen dopen tot de 'Nelson Mandela' brug!

Artikel in Het Nieuwsblad - 10/12/2013

Locatie: Maria Hendrikapark Oostende
Status: realisatie 2005
Budget: 700.000 euro
Opdrachtgever: Stad Oostende
i.s.m. Technum Ruimtelijke Planning
Stabiliteit: Technum
Technieken: Technum
Veiligheidscoördinatie: Technum

overzicht