073 Kouter Gent, 2009

Grenzend aan de Gentse Kouter, strekken de gebouwen van KBC bank zich uit aan weerszijden van de smalle steeg Kouterdreef.

Het project tracht deze unieke stedenbouwkundige situatie ten volle uit te buiten: de publieke ruimte van de Kouterdreef wordt verbreedt door het wegknikken van de tegenover elkaar gelegen gevels, waardoor een aangename winkelstraat met boetiekshops ontstaat.

Op de verdiepingen verschijnen uiteenlopende woontypologieën. Aan de zijde Kouterdreef worden de woningen ontsloten door een boven de winkelruimtes verheven maaiveld. In de kern van het bouwblok ontsluit deze collectieve plek ook wooneenheden van aanliggende winkelpanden. Een collectieve patio vormt de toegang van de woningen aan de zijde Kouter.

Het bankgebouw KBC aan de Kouter heeft een schijnbaar uniforme, monumentale neo-klassieke gevel. Deze gevel werd echter in verschillende periodes gerealiseerd, als bekleding van telkens toegevoegde panden van een uitbreidende bank. De gevel naar het Kouterplein toe dateert slechts van 1960, en was onderdeel van een ingrijpende bouwcampagne waarbij achter de uniforme gevel alles werd afgebroken en vervangen door een nieuwe betonnen structuur.

Het ontwerpvoorstel bewaart de originele gevels als enig overblijvende restant van de belangrijke periode 1910-1914, en neemt deze gevels als maatgevend voor de nieuwbouw. Naar de Kouter toe verschijnt een nieuwe gevel die inzet op het statige karakter van het plein met een dominant verticaliserende tektoniek.

Nieuwe bouwdelen worden opgetrokken in een combinatie van een bleke natuursteen en aansluitende baksteen, die toon op toon aansluiten bij de natuursteen van de historische gevels. Raamkaders worden vervaardigd uit champagne-kleurig geanodiseerd aluminium. In de samenhang van materialen overheen de publieke ruimte zoekt het project de stedelijke sfeer op van de overzijde Kouter, met het ensemble van Opera, Gerechtsgebouw en woongebouwen, allen van de hand van Louis Roelandts.

Locatie: Gent
Opdrachtgever: Matexi
Ontwerp: 360architecten i.s.m. BURO II + ARCHI+I en CBA I

Landschapsontwerp: BURO II + ARCHI+I

Stabiliteit: VK Engineering
Technieken: VK Engineering
Akoestiek: VK Engineering
Oppervlakte: 20.700 m²

overzicht