095 Studentenrestaurant Gasthuisberg, 2010

In het universitaire ziekenhuis Gasthuisberg verschijnt vandaag aan de achterzijde van de onderwijs- en onderzoeksgebouwen een restruimte: onbestemde ruimte tussen ziekenhuisvleugels en onderwijsgebouwen.

Ons projectvoorstel zet het nieuwe programma van Studentenrestaurant, Leercentrum en Seminarielokalen in om deze restruimte te structureren en betekenis te geven als het publieke hart van de campus. We bouwen letterlijk in het centrum van de plek, met een volume dat zijn vorm destilleert uit de gedefinieerde buitenruimtes die het rondom zich maakt. De architectuur is hier geen autonoom object, maar letterlijk een passtuk en structurerende schakel naar de context toe.

Een masterplan-strategie zet in op de uitbouw van een centrale publieke stoa die de verschillende onderwijs- en onderzoeksgebouwen aan elkaar rijgt. Het nieuwe Leercentrum en Restaurant vormt het logische eindpunt van deze stoa.

Het volume sluit in hoogte en materialiteit aan bij het recent gebouwde Groot Auditorium, en culmineert in een slank volume als beëindiging van een hellende campustuin.

Het restaurant verschijnt ondergronds, met een grootkeuken die aansluit op het supply-tunnel netwerk van het ziekenhuis. Zo kunnen leveringen doorheen de campustuin vermeden worden.

Bij het ontwerp voor het Restaurant voor 1000 personen wordt de grote schaal niet geproblematiseerd of bevochten, maar net als kwaliteit ingezet: de verbruikszaal is een grote, dubbelhoge, kolomvrije ruimte die verschijnt als een soort markthal, waarrond verschillende dienende functies zijn geschakeld. De overspanning wordt gemaakt door een doorhangende plafondstructuur die hoogte wint waar structureel nodig, en tegelijk zijdelings daglicht diep in de ondergrondse ruimte toelaat. Een centraal bovenlicht brengt natuurlijk daglicht tot de kern van de ruimte.De omvangrijke technische installaties worden geïntegreerd in deze structuur. Een ruime luifel begeleidt het komen en gaan van de bezoekers, en vormt een verzonken publieke plek voor studentenactiviteiten.

Het Leercentrum is bedacht als een open landschap, waar een gridvormig balkenrooster een uniforme maat uitzet. Het sluit aan op het niveau van de publieke stoa. In de confrontatie van de grillige vorm van de achterzijde van de auditoria, en de nieuwe gevellijn ontstaan boeiende werkplekken van verschillende groottes. In het open landschap worden afgesloten werk- en bespreekruimtes ondergebracht. De grote stille werk- en bibliotheekruimte is volledig beglaasd naar het noorden, met zicht op de campustuin en aansluitend op een verheven dakterras.

De seminarielokalen worden gestapeld in een slank volume, dat met dragende gevels als een soort brug de overspanning over leercentrum en restaurant maakt.

De ingenieuze structuur - ontwikkeld in samenwerking met Ir. Dirk Jaspaert - wordt beheerst ingezet als beeldbepalend element in de ruimtes, maar wordt op heen enkel moment geëxpliciteerd als naar zichzelf verwijzende krachttoer.

Essentieel in het project is het open onderzoek naar geïntegreerde oplossingen inzake duurzaamheid, akoestiek, technische installaties, stabiliteit en architectuur.

Locatie: Campus Gasthuisberg Leuven
Opdrachtgever: KU Leuven
Oppervlakte gebouwde ruimte: 8.800 m²
Stabiliteit: Dirk Jaspaert B.A.S. bvba
Technieken: Ingenium

Akoestiek: Daidalos-Peutz bvba

overzicht