138 S-gebouw Gent, 2021

Locatie: Gent

Status: Wedstrijd, laureaat, ontwerpfase

Oppervlakte: 15.000 m²

Opdrachtgever: Acasa Projects

Stabiliteit: Lime

Technieken en duurzaamheid: Daidalos Peutz

Landschapsarchitect: burO groen

Duurzaamheid groen: Tree-expert

Productieve daken: PAKT

overzicht