028 Kaïroparking Oostende, 2004

Bij de heraanleg van de Koninginnelaan worden de verwijderde parkeerplaatsen gecompenseerd in een parkeergebouwtje in de Kaïrostraat. Het parkeergebouw is opgevat als 2 hellende parkeerdekken in een brede middenberm van de Kaïrostraat. Het bovenste dek stijgt boven maaiveld uit naar de Koninginnelaan toe, en eindigt als luifel op een publiek pleintje aan de als monument beschermde Koninklijke Stallingen.

Doorgedreven onderzoek naar parkeer- en circulatiesysteem hebben geleid tot een economische infrastructuur die door haar loutere vorm de wagens aan het zicht onttrekt en zo de omgeving versterkt.

Locatie: Kaïrostraat Oostende

Status: gerealiseerd

Oppervlakte: 4.230 m²

Opdrachtgever: Stad Oostende

Stabiliteit: Technum

Technieken: Technum

Veiligheidscoördinatie: Technum

Aannemer: Vuylsteke

overzicht