051 AG VESPA - Woning Viséstraat, 2006

Nieuwbouw rijwoning voor één gezin, in de 19de eeuwse gordel, grenzend aan het park Spoor Noord te Antwerpen. Het ontwerp exploreert de kwaliteit van het duurzaam stedelijk wonen, waarbij verschillende vormen van nabijheid contrasteren met verre perspectieven over het park.

De dagruimtes situeren zich op twee eerste bouwlagen. Een nauwe doorsteek ontsluit
tuin en fietsenstalling, en biedt de passant een snelle blik naar de kern van
het bouwblok. Een kleine helling tilt de vloerpas van de leefruimte iets boven maaiveld. De eethoek sluit aan op de tuin, de actieve kookzone verschijnt achter een vitrine-raam op de straat. Een
hekwerk met verticale lamellen laat van binnenuit een ver zicht op het park toe, maar weert de schuin invallende blik van de passant op het voetpad.

Een volledig open leefruimte spant zich op de verdieping op tussen voor- en achtergevel, en maximaliseert het contrast tussen parkzicht en het schouwspel van achterbouwsels in de binnenkern. De hoogste verdieping plaatst een polyvalente ruimte – master bedroom? Bureelruimte? – wat teruggetrokken aan een ruim dakterras, letterlijk buitenkamer door het identieke buitenraam dat het zicht op het spooremplacement kadert.

Voor- en achtergevel zijn identiek opgebouwd: portretopeningen perforeren de gemetste gevel en kaderen – neutraal en identiek – het uiteenlopende schouwspel van de context: spoorpark en de aantrekkelijk rommelige binnenkern van het bouwblok.

Locatie: Viséstraat Antwerpen
Opdrachtgever: AG Vespa
Stabiliteit: UTIL

overzicht